Rejestracja: 71/ 373 22 66

wizyta u dentysty Umów się na wiztę
certyfikat gabinetu
stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza

profilaktyka chorób przyzębia

Profilaktyka chorób przyzębia

chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna

protetyka

Protetyka

stomatologia estetyczna

Stomatologia estetyczna

protetyka

Ortodoncja

stomatologia dziecieca

Stomatologia dziecięca

rentgen stomatologiczny

Rentgen stomatologiczny

Usługi NFZ

TELEFONY DO NFZ

we Wrocławiu: numery centrali rozpoczynają się cyframi 79 79

  • informacja tel. 7979 100,
  • skargi i wnioski tel. 7979 111,
  • rzecznik praw pacjenta tel. 7979 225,

 

Dyżur Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych
w każdą… środę w godzinach od 13.00 do 15.30 w pok. 213 bud. A

 

Rzecznik Praw Pacjenta w Dolnoślą…skim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia Pani Małgorzata Sadowy – Pią…tek przyjmuje w siedzibie Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu

 

Skargi i odwołania w zakresie nieprzestrzegania praw pacjenta należy składać pisemnie

  • tel. 0-71 79 79 224, . 0-71 79 79 225
  • e-mail: rzecznikpp@nfz-wroclaw.pl

 

SKARGI I WNIOSKI PACJENTÓW NZOZ DENTAL ART PRZYJMOWANE SĄ W CZWARTKI OD GODZ. 12.00 DO GODZINY 14.00 PRZY UL. KOMANDORSKIEJ 53A/3B

 

INFORMACJA O RODZAJU DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ LEKARZA STOMATOLOGA DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY OPŁACANIE SKŁADEK:

  • odcinek emerytury lub renty,
  • ważna legitymacja ubezpieczeniowa,
  • legitymacja studencka lub uczniowska oraz legitymacja rodzinna,
  • potwierdzenie przelewu składek (w przypadku osób pracujących na własny rachunek i ubezpieczających się dobrowolnie)Legitymacja ważna jest 30 dni od daty podbicia.

PRAWO PACJENTA