Rejestracja: 71/ 373 22 66

wizyta u dentysty Umów się na wiztę
certyfikat gabinetu

Leczenie endodontyczne – leczenie kanałowe

Co to jest endodoncja?

 

Leczenie endodontyczne, inaczej kanałowe, polega na szeregu działań dotyczących miazgi zęba oraz wewnętrznej warstwy zakażonej zębiny, które mają na celu eliminację zapalenia oraz ochronę tkanek przed zakażeniem wtórnym.

 

Dlaczego boli mnie ząb?

W wyniku uszkodzenia tkanek twardych zęba, np. próchnicy, złamania zęba lub zbyt głęboko założonego wypełnienia drobnoustroje przedostają się do miazgi, co może powodować zapalenie albo martwicę miazgi – są to przyczyny ostrego bądź przewlekłego bólu zęba.

 

Co oznacza zatrucie zęba?

Pasty dewitalizacyjne, potocznie zwane trutkami były powszechnie stosowane w stomatologii jako natychmiastowa pomoc podczas pierwszej wizyty. Substancje te powodują obumarcie nerwu, co pozwala pozbyć się ostrego bólu oraz umożliwia bezbolesne usunięcie miazgi na następnej wizycie. Obecnie, ze względu na toksyczne działanie tych substancji na tkanki okołozębowe oraz rozwój środków znieczulających miejscowo, coraz częściej stosuje się leczenie jednowizytowe, bez zatruwania.

 

Jak przebiega leczenie kanałowe?

Leczenie endodontyczne polega na usunięciu miazgi z komory oraz kanałów korzeniowych wraz z drobnoustrojami i zakażoną zębiną po wcześniejszej diagnostyce za pomocą zdjęć rentgenowskich. Leczenie to jest bezbolesne. Wykonuje się je pilnikami ze stopów niklowo-tytanowych. Podczas opracowania kanały korzeniowe są obficie płukane środkami dezynfekującymi. Całość postępowania pozwala odkazić zębinę oraz przygotować kanał do wypełnienia.

 

W jaki sposób wypełniany jest kanał?

Kanał lub system kanałów korzeniowych wypełnia się materiałem biozgodnym. Są stosowane różne materiały i metody, ale najbardziej rozpowszechnioną jest gutaperka z pastą uszczelniającą. Jeżeli stosujemy ciepłą gutaperkę, znacznie podnosi to szczelność wypełnienia, ponieważ plastyczna gutaperka wypełnia nawet boczne kanaliki.

Pogotowie stomatologiczne Wrocław

STOMATOLOGICZNE Pogotowie

Tomograf stomatologiczny Wrocław

Tomograf stomatologiczny